Wtorek, 19 marca 2019
Jesteś tutaj: StartUbezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie uczniów 2015/2016

POLISA ubezpieczenia NNW dzieci, uczniów, studentów i personelu placówek oświatowo - wychowawczych „NAU”

Suma ubezpieczenia - 11 000 zł

Składka na osobę - 50

 

Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia

Rozszerzenie definicji nieszczęśliwego wypadku o zawał serca i udar mózgu

 11000 zł (100% SU)

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 11000 zł (100% SU)

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego  2000 zł

Trwała niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 2200 zł (20% SU)

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 110 zł (1% SU za 1%)

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie ataku epilepsji lub omdlenia o nieustalonej przyczynie

 110 zł (1% SU za 1%)

Urazy nie sklasyfikowane w Tabelach świadczeń

 110 zł (1% SU)

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 25 zł/dzień (max 120 dni)

Pobyt Ubezpieczonego na OIOM w następstwie nieszczęśliwego wypadku  25 zł/dzień (max 10 dni)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie zatrucia pokarmowego  20 zł/dzień (max 10 dni)
Uciążliwość leczenia szpitalnego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku  220 zł (2% SU)
Poniesienie kosztów zakupu lub wypożyczenia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego  2750 zł (limit: 25% SU)
Poniesienie kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego  2750 zł (limit: 25% SU)
Poniesienie kosztów powypadkowego leczenia Ubezpieczonego na terenie RP  2750 zł (limit: 25% SU)
Poniesienie kosztów powypadkowego leczenia stomatologicznego Ubezpieczonego na terenie RP  limit: 2000 zł

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub uczęszczania do placówki oświatowo-wychowawczej powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 220 zł (2% SU, świadczenie jednorazowe w okresie ubezpieczenia)

Pogryzienia lub ukąszenia Ubezpieczonego przez zwierzęta

 220 zł (2% SU, świadczenie jednorazowe w okresie ubezpieczenia)

Konieczność dodatkowych korepetycji

 100 zł/tydzień (max 300 zł)

Śmierć rodzica lub obojga rodziców Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 3300 zł (30% SU, świadczenie jednorazowe w okresie ubezpieczenia)

Pobyt w szpitalu w związku ze stwierdzeniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu u Ubezpieczonego

 100 zł/dzień (max 3 dni)

Podwyższenie świadczenia kwotowego o 5%  
Świadczenie typu assistance  1200 zł na 1 zdarzenie (max 2 zdarzenia)

Zasiłek opiekuńczy rodzica Ubezpieczonego

 25 zł/dzień (max 14 dni)

Go to top