Wtorek, 19 marca 2019
Jesteś tutaj: StartPROJEKTY UEPOKL

„Kulinarne zwiedzanie Warszawy – gastronomiczny pejzaż stolicy”

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie dwudniowej wycieczki do Warszawy pn.„Kulinarne zwiedzanie Warszawy – gastronomiczny pejzaż stolicy”.

18.11.2011 r. - warsztaty dietetyczne na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

18 listopada 2011 roku uczniowie Publicznego Technikum wzięli udział w warsztatach dietetycznych w ramach projektu unijnego pn. „Przyszłość należy do specjalistów – edycja II”. Warsztaty odbyły się w ramach bloku zajęć: „profesjonalnie, zdrowo i nowocześnie – kuchnia dietetyczna – smak zdrowia”.

Zajęcia zostały zorganizowane na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w katedrze technologii żywności pochodzenia zwierzęcego i  były prowadzone przez pracownika uczelni panią dr inż. Agnieszkę Orkusz.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z programem komputerowym do układania prawidłowych jadłospisów zgodnie z normami i zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe. Ćwiczenia, które wykonywali uczniowie polegały na ocenie jakościowej własnego sposobu żywienia oraz oceny ilościowej na podstawie odtworzonego jadłospisu z poprzedniego dnia. Zapoznali się także z zasadami układania jadłospisów. Praca na komputerach dała młodzieży wiele satysfakcji szczególnie, gdy za zadanie mieli ułożenie jadłospisu pod konkretną osobę, z zachowaniem prawidłowych ilości na składniki pokarmowe. Oprócz poszerzenia wiedzy z zakresu żywienia uczestnicy mieli okazję zapoznania się z propozycją edukacyjną uczelni. Warsztaty zakończyły się otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa w warsztatach dietetycznych.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów ogólnokształcących w ramach projeku

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Publicznego Technikum w ramach projektu „Przyszłość należy do specjalistów – edycja II”

Język polski p. Agnieszka Kasperska

Środa 13.35 – 14.20

Język polski p. J. Lachowicz - Rapińska

Czwartek 13.35 – 14.20

Matematyka p. M. Liskowicz

Wtorek 14.25 – 15.10

Język niemiecki p. D. Blasczyk

Poniedziałek 13.35-14.20

Język angielski p. K. Dajczak

Wtorek 13.30 – 15.00

Biologia p. Joanna Bias

Poniedziałek 14.20 – 15.10

Geografia p. Krystian Iwański

Środa 14.20 – 15.10

 

Programy unijne

W naszej szkole w latach 2010/2011 - 2011/2012 realizowany będzie projekt pt. Przyszłość należy do specjalistów - edycja II, nr POKL. 09.02.00-16-003/10 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu organizowane będą następujące zajęcia i kursy:
 1. Zajęcia fakultatywne i konsultacje dla uczniów z następujących przedmiotów (dla wszystkich chętnych uczniów):
  • Język polski
  • Język niemiecki
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Biologia
  • Geografia
 2. Praktyki zawodowe dla klas II i III w gospodarstwach agroturystycznych
  • Praktyka będzie trwała 2 tygodnie. W tym czasie uczniowie będą przebywali poza miejscem zamieszkania. Uczniowie będą mieli okazję zapoznać się, jak wygląda praca w gospodarstwach agroturystycznych. W ramach tego bloku odbędą się przed i po praktykach zawodowych zajęcia przygotowujące do pracy zawodowej (wsparcie otrzyma 20 uczniów), a także dla wszystkich uczniów klas IV zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 3. Blok zajęć podnoszących kwalifikacje gastronomiczne „Profesjonalnie, smacznie, zdrowo i nowocześnie”.
 • Aranżacja stołów – tworzenie dekoracji stosownych do okazji (wsparcie otrzyma 20 uczniów)
 • Kuchnia dietetyczna – smak zdrowia
 • Multimedialna książka kucharska – nabycie umiejętności obsługi komputera, tworzenie własnych stron internetowych, wykorzystanie sprzętu multimedialnego do prezentacji wzorcowej firmy
W ramach tego bloku zakupiony zostanie:
 • komplet szkła i bielizny stołowej niezbędnej do nabycia umiejętności wzorcowego nakrycia stołów w zależności od okazji,
 • sprzęt AGD, który będzie stanowił wyposażenie pracowni gastronomicznej i umożliwi realizację zamierzonych zadań,
 • tablica multimedialna do przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej książki kucharskiej.
Zajęcia zostaną wzbogacone o:
 • spotkanie z profesjonalnym szefem kuchni,
 • wycieczkę zawodową do Warszawy na Targi Eurogaspro,
 • kurs „Organizacja i prowadzenie żywienia zbiorowego z elementami HACCP” w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie,
 • warsztaty dietetyczne na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (wsparcie otrzyma 55 uczniów).

Ten blok zajęć ma na celu poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczniów. Po zakończeniu każdego modułu uczniowie otrzymają certyfikaty ukończenia danego szkolenia.

4. Kurs prawa jazdy kategorii B.

Do kursu będą mogli przystąpić uczniowie zarówno kształcący się w zawodach technik agrobiznesu i technik informatyk ( zdobycie prawa jazdy kategorii B umożliwi mu w przyszłości założenie i prowadzenie własnej firmy ) oraz w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych ( zdobycie prawa jazdy kategorii B umożliwi mu prowadzenie własnej firmy cateringowej ); ( wsparcie otrzyma 20 uczniów ).


5. Opieka pedagogiczno – psychologiczna.

Jest to blok przewidziany dla wszystkich uczniów Publicznego Technikum. Odbędą się spektakle przygotowane przez Teatr Profilaktyczny im. M. Kotańskiego dotyczące problemu narkomanii, alkoholizmu, przemocy oraz zajęcia z panią pedagog. Celem tych zajęć będzie promocja zdrowia i zapobieganie zagrożeniom poprzez rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami życia. Ważnym celem tego bloku jest również chronienie ucznia przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określanych jako zachowania ryzykowne).


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie
Go to top