Wtorek, 19 marca 2019
Jesteś tutaj: StartEgzamin zawodowy

Harmonogram egzaminów

Organizacja egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje w zawodzie

z I i II kwalifikacji

Terminy egzaminu zewnętrznego:

Nazwa zawodu

Rodzaj kwalifikacji

Klasa

Termin egzaminu

 

Technik agrobiznesu

K1: Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3.)

 

III A

czerwiec

2016 r.

K2: Organizacja i prowadzenie   przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.6.)

 

IV A

czerwiec

2016 r.

 

Technik żywienia i   usług gastronomicznych

K1: Sporządzanie potraw i napojów (T.6.)

 

III G

czerwiec

2016 r.

K2: Organizacja żywienia i usług   gastronomicznych (T.15.)

 

IV G

czerwiec

2016 r.

 

Terminy egzaminu próbnego:

Nazwa zawodu

Rodzaj kwalifikacji

Klasa

Termin egzaminu

 

Technik agrobiznesu

K1: Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3.)

 

III A

luty

2016 r.

K2: Organizacja i prowadzenie   przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.6.)

 

IV A

luty

2016 r.

 

Technik żywienia i   usług gastronomicznych

K1: Sporządzanie potraw i napojów (T.6.)

 

III G

7 grudnia

2015 r.

K2: Organizacja żywienia i usług   gastronomicznych (T.15.)

 

IV G

30 listopada

2015 r.

 

  1. Lokalizacja egzaminu:
  • Technik agrobiznesu:

–        pisemny: sala 2

–        praktyczny: sala 2

  • Technik żywienia i usług gastronomicznych – OGÓLNOPOLSKI  PRÓBNY EGZAMIN  ZAWODOWY:

–        pisemny: sala 21

–        praktyczny: pracownia gastronomiczna (T.6), sala 21 (T.15)

  1. Narzędzie pracy: Arkusz egzaminacyjny, instrukcje.

Egzamin zawodowy - struktura

Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie

 

 

 

 

 

Podstawa uznania egzaminu za zdany:

 

 

Egzamin zawodowy

STRUKTURA I FORMA EGZAMINU ZAWODOWEGO

ETAP PISEMNY

ETAP PRAKTYCZNY

  • przeprowadzany w formie testu
  • składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje zadania zamknięte wyboru wielokrotnego

Zdający wykonuje zadanie egzaminacyjne sprawdzające praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2

Zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie

Zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Obie części trwają łącznie 120 minut

Czas trwania wynosi 180 - 240 minut (dla każdego zawodu dokładny czas określa informator)

Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania może być przedłużony nie więcej niż o 30 minut

Organizowany w szkole, którą ukończył zdający

Organizowany w upoważnionej szkole, placówce albo upoważnionego pracodawcy

Aby zdać egzamin i otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdający musi uzyskać:

W części 1 co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

W części 2 co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania

Co najmniej 75 punktów możliwych do uzyskania

 

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH DLA ZAWODÓW (linki do informacji zawartych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej):

Go to top