Wtorek, 19 marca 2019
Jesteś tutaj: StartDla młodzieżyTechnik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje:

 • T.6. Sporządzenie potraw i napojów
 • T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


Technik żywienia i usług gastronomicznych to coraz częściej poszukiwany zawód ze względu na zapotrzebowanie na specjalistów od żywienia. Ma on charakter usługowy. Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem części gastronomicznej oraz administracyjno - gospodarczej zakładu gastronomicznego.

Nauczymy Cię:

 • planowania, organizowania i prowadzenia produkcji w zakładach gastronomicznych,
 • sporządzania planu produkcji, kalkulacji kosztów produkcji,
 • prowadzenia produkcji wszystkich asortymentów potraw i posiłków,
 • rozliczania produkcji zakładów gastronomicznych oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji,
 • organizowania, koordynowania i nadzorowania pracy magazynu oraz obsługi konsumenta,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń gastronomicznych,
 • prowadzenia i zarządzania zakładami gastronomicznymi.


Przedmioty realizowane w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • ekonomika i organizacja produkcji gastronomicznej,
 • aspekty prawne i kultura zawodu,
 • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa gastronomii,
 • działalność gospodarcza i marketing w gastronomii,
 • zasady żywienia,
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
 • technika pracy biurowej w gastronomii,
 • usługi gastronomiczne,
 • pracownia gastronomiczna,
 • pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej,
 • pracownia obsługi klienta,
 • język obcy zawodowy – język angielski,
 • praktyka zawodowa.

 

Po ukończeniu szkoły możesz:

 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych,
 • podjąć pracę w obiektach zbiorowego żywienia - w zakładach gastronomicznych żywienia otwartego i zamkniętego (np. w firmach cateringowych, restauracjach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych) oraz w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
 • kontynuować naukę na studiach na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka lub innych.

 

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się zewnętrznym egzaminem z przygotowania zawodowego po każdej kwalifikacji. Uczniowie w trzeciej klasie odbywają praktykę zawodową, którą organizuje szkoła. Mogą również zdobywać dodatkowe kwalifikacje w ramach projektów edukacyjnych, finansowanych ze środków UE.

Go to top