Wtorek, 19 marca 2019
Jesteś tutaj: StartDla młodzieżyLiceum Ogólnokształcące o kierunku strażackim

Liceum strażackie

Gimnazjalisto zostań strażakiem w Liceum Ogólnokształcącym o kierunku strażackim

Program przedmiotu „Edukacja pożarnicza” powstał w wyniku współpracy podjętej pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, a Zespołem Szkół w Chróścinie. Współpraca dotyczy innowacji pedagogicznej polegającej na wprowadzeniu do programu nauczania liceum ogólnokształcącego treści programowych z zakresu pożarnictwa. Innowacja ma na celu kształtowanie pożądanych w społeczeństwie postaw uczniów oraz przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Zakres treści programowych przedmiotu „Edukacja pożarnicza” opracowano  na podstawie „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 r. oraz programu kształcenia w zawodzie strażaka – kurs nauczania kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej z 2006 r.
Założeniem twórców programu jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów planujących swoją przyszłość zawodową w Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej lub innych służbach mundurowych czy też w zawodach związanych z ochroną osób i mienia. Niezwykle ważne jest także otwarcie się Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na środowiska młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Opola i powiatu opolskiego.
Absolwenci szkoły będą przygotowani do podjęcia dalszej nauki w szkołach pożarniczych, ukończenia studiów pożarniczych, rozpoczęcia studiów na uczelniach wojskowych lub cywilnych, na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego, mogą także podejmować pracę w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych.

 

W klasie trzeciej uczniowie będą mieli możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego oraz szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, umożliwiających wstąpienie w szeregi czynnych członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Program przedmiotu będzie realizowany w 13 blokach tematycznych w ciągu 3 lat. Każdy z bloków tematycznych jest odrębnym działem podlegającym ocenie szkolnej. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Chróścinie, natomiast zajęcia obejmujące praktyczne aspekty służby w straży pożarnej zostaną przeprowadzone w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Dąbrowa.
Realizację zajęć dla klasy liceum ogólnokształcącego objętej niniejszym programem zaplanowano w trzyletnim cyklu nauczania po 2 godziny tygodniowo. Zajęcia lekcyjne zawarte w programie nauczania przeprowadzą doświadczeni strażacy posiadający przygotowanie pedagogiczne i specjaliści z poszczególnych kierunkowych  pionów służbowych.

 

 

 

 

 

 

 

Zakres treści programowych do przedmiotu dodatkowego Edukacja pożarnicza:
 1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce
 2. Zawody sportowo - pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy w służbie
 4. Łączność i alarmowanie
 5. Wyposażenie techniczne
 6. Taktyka działań gaśniczych
 7. Współdziałanie z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 8. Bezpieczeństwo pożarowe budynków
 9. Taktyka działań ratowniczych
 10. Kierowanie ruchem drogowym
 11. Działania przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne
 12. Kwalifikowana pierwsza pomoc w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym
 13. Psychologiczne aspekty działań ratowniczych

Harmonogram planowanych działań programowo - organizacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym klasy o profilu strażackim:

Klasa I

 1. Uzyskanie karty pływackiej.
 2. Wycieczka zawodowa – lekcja poglądowa w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
 3. Dwa wyjazdy studyjne związane z preorientacją zawodową.
 4. Utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
 5. Obóz programowy związany z tematyką strażacką.

Klasa II

 1. Kurs udzielania pomocy przedmedycznej i uzyskanie certyfikatu.
 2. Udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
 3. Realizacja kursu prawa jazdy kat.”B”.
 4. Cztery wyjazdy studyjne związane z preorientacją zawodową.
 5. Obóz programowy związany z tematyką strażacką.

Klasa III

 1. Zapoznanie ze specyfiką pracy strażaków na różnych stanowiskach służbowych – zajęcia w jednostkach i ośrodkach ratowniczo - gaśniczych.
 2. Kurs kwalifikacyjny I-szej pomocy.
 3. Udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
 4. Uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu podstawowego strażaków ratowników OSP.
Go to top