Wtorek, 19 marca 2019
Jesteś tutaj: Start

2015.09.24 - Kontynuujemy akcję oddawania krwi

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a razem z nim kontynuacja akcji oddawania krwi. Pierwsze wyjście odbyło się 24 września 2015 r. Nie było nas dużo: Klaudia, Mateusz, Piotr i Michał oraz pani Agnieszka. Oczywiście procedury są takie same: trzeba wypełnić kwestionariusz dawcy, przejść kontrolne badanie krwi i rozmowę kwalifikacyjną z lekarzem, a potem już można pójść do głównej sali na łóżeczko Śmiech. Wstępne badanie przeszliśmy w trójkę. Dumni przekroczyliśmy próg pracowni pobierania krwi, niestety okazało się, że Michał też ma problem i zostało nas dwie kobiety reprezentujące naszą szkołę. Oddanie krwi jest za każdym razem wielkim przeżyciem, więc wspierałyśmy się obie, leżąc na łóżkach obok siebie. Jedna oddała krew z ręki prawej, a druga z lewej. Wszystko przebiegło pomyślnie, nie było żadnych niespodzianek. Dzień został zaliczony do udanych ze względu na nasze dobre małe uczynki. A może nie takie małe ? Śmiech W nagrodę poszliśmy razem na lody. Tym razem kobiety górą !!!. Panowie pokażcie, że nie boicie się igły i przyłączcie się do nas. Warto wspomnieć, że w tym roku nasza szkoła przystąpiła do XIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”. Im więcej osób odda krew, tym większa szansa na nagrodę. Pamiętajcie jednak, że największą nagrodą jest przełamanie własnych słabości i zrobienie tego małego wielkiego uczynku jakim jest pomoc innym. Zapraszamy wszystkich pełnoletnich uczniów do naszej grupy. Wyjście możemy zorganizować w każdej chwili, wiadomo, że im nas więcej, tym raźniej. Czekamy na chętnych.

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Zapraszam do udziału w XXIX. Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej (www.owe.pte.pl)
Etap szkolny odbędzie się dnia 4 listopada 2015 r. (środa) o godz. 9:00

Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy". Honorowy patronat nad XXIX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.

Chętni uczniowie proszeni są o zgłoszenie udziału do dnia 28 października do p. Dariusza Sobków.

2015.09.18 - wyjazd do OSP w Żelaznej i Sławicach

18 września 2015 odbyła się wycieczka klas strażackich do OSP w Sławicach i Żelaznej. W Sławicach uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem jednostki  oraz uczestniczyli w spotkaniu, któremu przewodniczył honorowy prezes  pan Paweł Przybyła, który w niezwykle ciekawy sposób opowiedział  historię swojej jednostki. W Żelaznej przyszli strażacy poznali sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz spróbowali swoich sił na ścianie wspinaczkowej.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł netto. Uwzględnia się dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Wnioski składa się w urzędach gminy, na terenie których zamieszkuje uczeń do 15 września. Szkoła potwierdza fakt uczęszczania ucznia do szkoły.

LogowanieGo to top