Sobota, 19 sierpnia 2017
Jesteś tutaj: Start

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Zapraszam do udziału w XXIX. Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej (www.owe.pte.pl)
Etap szkolny odbędzie się dnia 4 listopada 2015 r. (środa) o godz. 9:00

Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy". Honorowy patronat nad XXIX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.

Chętni uczniowie proszeni są o zgłoszenie udziału do dnia 28 października do p. Dariusza Sobków.

2015.09.18 - wyjazd do OSP w Żelaznej i Sławicach

18 września 2015 odbyła się wycieczka klas strażackich do OSP w Sławicach i Żelaznej. W Sławicach uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem jednostki  oraz uczestniczyli w spotkaniu, któremu przewodniczył honorowy prezes  pan Paweł Przybyła, który w niezwykle ciekawy sposób opowiedział  historię swojej jednostki. W Żelaznej przyszli strażacy poznali sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz spróbowali swoich sił na ścianie wspinaczkowej.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł netto. Uwzględnia się dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Wnioski składa się w urzędach gminy, na terenie których zamieszkuje uczeń do 15 września. Szkoła potwierdza fakt uczęszczania ucznia do szkoły.

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna"

Pomoc przysługuje uczniom klasy IV technikum, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza 574 zł (na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2013 roku o świadczeniach rodzinnych).

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty 445 zł dla ucznia klasy IV technikum.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły.

Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (DZ. U z 2015 r. poz.938)

LogowanieGo to top